Můj koníček ostrokutý s hřivú na dvě strany
večér pije u Moravy, ráno při Dunaji
Můj koníček ostrokutý, s hřivú propletenú
do ruky mám karabinu celů vyzlatěnú...
Jan Kobzáň (O zbojníkoch a pokladoch)

  
stram@atlas.cz